Ispred crikveničkog hotela Miramare uređuje se plaža s otvorenim bazenom, pogledajte vizualizacije

novilist - prije 3 mjeseca - link

Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Crikvenice vijećnici su usvojili tri odluke vezane uz prostorne intervencije, odnosno upravljanje prostorom.

Prijedlogom Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene Nazor-Antić vijećnici su podržali iniciranje izmijena i dopuna kojima se u budućnosti stvaraju preduvjeti za gradnju hotela na području između odmarališta »Vladimir Nazor« i selačkog hotela Katarina.

Nadalje, Prijedlogu Odluke o donošenju IV. Izmjene i dopune UPU-a Crikvenica centar pristupilo se, u prvom redu, zbog redefiniranja uvjeta i načina gradnje unutar zone ugostiteljsko-turističke namjene za postojeći hotel Internacional, dok se izmijenama i dopunama UPU-a Omorika (Dramalj – Crikvenica), UPU-a Dramalj centar te s tim u vezi VIII. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice pristupilo zbog međusobnog usklađivanja planskih rješenja, odnosno redefiniranja namjene 1.235 metara kvadratnih zemljišta u vlasništvu hotelskog poduzeća Jadran.

Internacional i bazeni

Vezano za Prijedlog Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna UPU-a Crikvenica Centar, mišljenjem nadležnog konzervatorskog odjela utvrđeni su uvjeti rekonstrukcije prema kojima najveći broj nadzemnih etaža iznosi šest, dok je podzemne etaže moguće graditi ovisno o karakteristikama tla te o rezultatima geomehaničkih ispitivanja.

Također, visina građevine na tom području može iznositi najviše 20 metara, dok ukupna visina ne smije prelaziti visinu od 23,5 metara. Konačno, maksimalni kapacitet hotela ograničen je na 150 postelja.

Izmjenama i dopunama UPU-a Omorika (Dramalj – Crikvenica), UPU-a Dramalj centar te s tim u vezi VIII. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice pristupilo se, kako je to na sjednici izjavio SDP-ov vijećnik Mario Kružić, radi “legaliziranja nezakonito izgrađenih objekata”, odnosno legalizacije bazena hotela Omorika koji u trenutku gradnje nisu imali građevinsku i uporabnu dozvolu.

Vijećnik Kružić i nezavisna vijećnica Sonja Polonijo podržali su izmijene i dopune dvaju UPU-a i usklađenje s PPU-om Grada Crikvenice zbog toga što to znači “podržavanje razvoja crikveničkog turizma i čitave destinacije”.

Kružić smatra i da vijećnici nisu usvojili ovakvu odluku, ne bi bila lijepa slika vidjeti kako hotelsko poduzeće ruši bazene u koje je uloženo nekoliko milijuna kuna, i to zbog proceduralnih pogrešaka.

Plaža s bazenom

Potaknuti spomenutim prostornim intervencijama, ali ponajviše činjenicom da je prije 15-ak dana održana druga javna rasprava o Prijedlogu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice, zamolili smo pročelnicu crikveničkog Upravnog odjela za investicije, prostorno uređenje i imovinu Vjekoslavu Glavan da nam pojasni glavni razlog zbog kojeg se pristupa VII. Izmjenama i dopunama PPU-a Grada Crikvenice, kao i da nam odgovori kada bi se točka o donošenju istoga mogla pronaći na dnevnome redu Gradskog vijeća.

– VII. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice izrađuju se temeljem Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice. Odlukom o izradi utvrđena je potreba za izmjenama i dopunama kako bi se stvorili prostorno-planski preduvjeti za realizaciju uređene plaže s vanjskim kupalištem (otvorenim bazenom) i pratećim sadržajima ispred hotela Miramare, na lokaciji današnjeg privezišta, stoga je bilo potrebno redefinirati tekstualni i grafički dio Plana vezan uz sustav pomorskog prometa, na način da se isti u cijelosti usklađuje s Prostornim planom Primorsko-goranske županije.

Planom su, između ostalog, preispitani uvjeti za neposrednu i posrednu provedbu Plana, vezano prvenstveno uz privezišta na području Grada, navodi pročelnica Glavan.

Pročenica Upravnog odjela za investicije, prostorno uređenje i imovinu Grada Crikvenice odgovorila je i na pitanje vezano za termin izglasavanja odluke o donošenju VII. Izmjena i dopuna PPU-a od strane Gradskog vijeća.

– U zakonskoj proceduri sada slijedi izrada Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi, utvrđivanje konačnog prijedloga Plana od strane gradonačelnika te upućivanje Plana na ishođenje suglasnosti u nadležno ministarstvo, što su sve preduvjeti da se prijedlog Plana uputi Gradskom vijeću na usvajanje, pojašnjava pročelnica i nadodaje:

Idejno rješenje

– Što se tiče dijela Plana koji se odnosi na izmjenu u području ispred Hotela Miramare, koji je smješten unutar izdvojenog građevinskog područja unutar naselja ugostiteljsko-turističke namjene (T16N), a koji je obnovljen, rekonstruiran i nadograđen kao konačno uređenje cjelokupnog prostora, sukladno novonastalim potrebama potrebno je urediti dio obale ispred hotela koji je u važećem prostornom planu određen kao privezište – Lučica hotela Miramare.

U Prijedlogu Plana je lokacija privezišta (lučice) označena kao uređena plaža te su odredbe za provedbu dopunjene u segmentu komunalnih građevina – uređene plaže, i to na način da se u ovoj zoni može urediti plaža s vanjskim kupalištem (otvorenim bazenom) i pratećim sadržajima.

U prezentaciji na javnom izlaganju Plana prikazano je u nekoliko slajdova idejno rješenje tog dijela obale kao predložena mogućnost za uređenje, a temeljem kojeg su definirane odredbe za provođenje Plana, zaključuje pročelnica Glavan, ustupivši nam vizualizaciju predloženog rješenja iz kojeg se može vidjeti okvir namjeravanog zahvata, izveden u razini same plaže.

Objava Ispred crikveničkog hotela Miramare uređuje se plaža s otvorenim bazenom, pogledajte vizualizacije pojavila se prvi puta na Novi list.

pročitaj cijeli članak

crikvenica (8)Novi Vinodolski & Crikvenica (11)Rijeka & Regija (57)