Do 28. veljače mogu se podnositi prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke

novilist - prije 2 mjeseca - link

RIJEKA – Odbor za javna priznanja Gradskog vijeća Grada Rijeke objavio je javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke u 2023. godini. Prijedlozi se mogu dostavljati do utorka, 28. veljače, i to za nagrade Grada Rijeke za životno djelo, zlatne plakete Grb Grada Rijeke, kao i godišnje nagrade Grada Rijeke. Prijedloge za javna priznanja Grada Rijeke mogu podnositi građani Grada Rijeke, domaće pravne osobe i gradonačelnik Grada Rijeke.

Kako piše u javnom pozivu, prijedlozi se podnose u pisanom obliku na obrascu za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke u 2023. godini i moraju sadržavati iscrpno obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa zbog kojih se predlaže dodjela javnog priznanja te odgovarajuću dokumentaciju (objavljene radove, analize, prikaze, kritike i ocjene, natjecateljske rezultate i slično) kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga. Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Rijeke donosi Gradsko vijeće Grada Rijeke na temelju prijedloga Odbora za javna priznanja Grada Rijeke.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu Grad Rijeka, Titov trg 3, s naznakom »Za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke« ili putem pisarnice Grada Rijeke, Titov trg 3. Informacije u vezi javnog poziva mogu se dobiti u Uredu Grada, Korzo 16, putem telefona broj 209-524 te elektroničke pošte na adresi ured-grada@rijeka.hr.

 

Objava Do 28. veljače mogu se podnositi prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke pojavila se prvi puta na Novi list.

pročitaj cijeli članak

grad rijeka (10)rijeka (148)