Sunčane elektrane, električna vozila i baterije – Kako spriječiti i ugasiti požar

monitor - prije 2 mjeseca - link

Baterije su najveći problem jer se stvara toplinski pomak i ako baterije gore, njima ne treba kisik da bi se vatra održavala. Ako je došlo do požara, gasi se vodom, onda se baterija mora hladiti. Kada dođe do takvog događaja, moraju se primijeniti nužne mjere, a to znači isključiti dotok struje u automobilu, a on se nalazi u narančastim kabelima. U električnim automobilima nalazi se istosmjerna struja, a nju karakterizira visoki napon. Ako dođe do požara na takvome automobilu, on se gasi vodom. Ključno je u svakome takvome incidentu prekinuti dotok struje od baterije do potrošača. Prevencija su kvalitetniji upravljački sigurnosni sustavi baterije te smještaj baterija u odgovarajuće prostore. Zgradonačelnik

Sunčane elektrane, električna vozila i baterije – Kako spriječiti i ugasiti požarMonitor.hr.

pročitaj cijeli članak

**Vijest (1280)baterije (7)požar (36)